סה"כ חלקי: ₪ 0.00
מחלקות
מוצרים חדשים
1. הסכמה לתנאי השימוש ולעדכונים בהם

בכל פעם שאת\ה משתמש או מבצע כניסה לאתר זה, את\ה מסכים\ה להיות כפוף לתנאים אלו לפי העדכונים שיעשו בהם מעת לעת.

בנוסף לכך, באם הינך משתמש בשירות מסוים באתר זה או דרכו, תהיה כפוף לדרישות ולהכוונות הקשורות לשירות זה ותנאים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, נא ראה את פרק מדיניות הפרטיות בהמשך רשימת התנאים הזו.

2.
השרות שלנו
האתר שלנו והשרותים הניתנים לך על ו\או דרך האתר שלנו ניתנים על בסיס “ כמות שהוא”. הינך מסכים\ה שהבעלים של אתר זה שומרים לעצמם את הזכות ויכולים בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות או להפסיק את פעילות האתר הזה ואת שירותיו או למחוק את הנתונים שהכנסת, באם באופן זמני או קבוע. אנחנו לא אחראים על אי שמירה, מחיקה, אי דיוק או העברה לא מדוייקת של נתונים או מידע.

3. חובות הלקוח וחובות הרשמה

בכדי להשתמש באתר זה, עליך או תתבקש\י להרשם לאתר ולהסכים למסור מידע אמיתי ומהימן. בעת ההרשמה את\ה מסכים באופן חד משמעי לתנאי השימוש שלנו שיכולים להשתנות מעת לעת וניתנים לקריאה כאן.

4. מדיניות פרטיות
מידע שנמסר בזמן ההרשמה מידע אישי שניתן לזיהוי שאנו יכולים לאסוף נתונים תחת תנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

5. הרשמה וסיסמה

הינך אחראי\ת לשמירת הסודיות של הסיסמה שלך ותהיה\י על כל שימוש שיעשה דרך נתוני ההרשמה שלך ו\או הסיסמה שלך, באם באישורך או ללא אישורך. את\ה מסכימ\ה ליידע אותנו על כל שימוש שנעשה ללא ידעתך בנתוני ההרשמה שלך, בנתוניו המשתמש ובסיסמה שלך.

6. התנהלות הלקוח

הינך מסכים\ה שאתר זה יכול לחשוף אותך לתוכן שיכול להיות לא לרוחך או פוגעני כלפיך.אנחנו לא נהיה אחראים בפניך בכל דרך שהיא לגבי התוכן שמופיע שאתר זה, לא לגבי טעות שהיא או אי דיוק.

את\ה מסכים\ה באופן חד משמעי, שבשימוש שלך באתר זה או בכל שירות אחר שניתן באתר זה, את\ה לא תעשה שימוש ב:

א. לא חוקי, מאיים, מזיק, פוגעני, מתלהם, שקרי, גס רוח, מעליב, פורנוגרפי, מתוכנן לעצור או מפסיק את פעילות האתר הזה או כל שירות שניתן בו, יכול לשתול בו ווירוס או כל קוד תכנות שיכול להרוס או לפגוע באתר או בתכניו, שיכול לאשפר או לעזור לאיזה שהיא פעילות פושענית או פלילית, או שיכולה לעבור על כל חוק בין אם מקומי, ארצי או בין לאומי.

ב. להתחזות או להסתיר את הקשר שלך עם כל גורם או אדם אחר, או לחבור אליהם בניסיון להסתיר או לטשטש את המקור לתכנים שנמסרו על ידיך.

ג. לאסוף או לאגור כל מידע לגבי משתמשים אחרים.

ד. למסור או להשתמש באתר זה או בכל תוכן או שירות שכלול בו בכל דרך מסחרית כל שהיא, או בכל דרך שיכולה לכלול דואר זבל, ספאם, מכתבי שרשור, מסחר פירמידלי, או כל צורה מסחרית בלתי מאושרת שהיא ללא אישור כתוב שלנו.

ה. למסור כל תוכן שיכול להביא ליצירת רושם אזרחי ומשפטי שלילי שלנו, או שיכול להוות או להחשב כעבירה על איזה שהוא חוק מוקמי, ארצי,או בינלאומי, הכוללים אך לא מוגבלים לחוקים הקשורים לזכויות יוצרים ויצירה, סמל מסחרי, פטנטים או סודות מסחריים.

7. שרותים מצד שלישי
טובין או שירותים של צד שלישי יכולים להיות מפורסמים או להיות נגישים על או באמצעות האתר הזה. מצגות בנושע פריטים ושירותים הניתנים ע”י צד שלישי הן על אחריותן של הצדדים השלישיים, אנחנו לא נהיה קשורים ו\או אחראים בכל דרך שהיא על עסקאות או קשריםאו התנהלויות מול גורמי צד שלישי.

8. הסרת אחריות

הנך מסכים\ה להסיר מאתנו, שותפנו, סוככנו, מנהלינו, עובדינו, מפרסמנו וכל מי שקשור אלינו, כל תביעה, כולל הוצאות משפטיות, שיכולות להגיע מכל צד שלישי, שיכולות להווצר מתוך השימוש ו\או הקשר שלך באתר זה, ו\או כל עבירה שלך על תנאי השימוש באתר זה או כל עבירה על זכויות של אדם אחר או צד אחר.

.9 ויתור על אחריות.

את\ה מבין ומסכים\ה שהשימוש שלך באתר אינטרנט זה וכל שירותים או תוכן שמסופקים דרכו יהיו באחריותך בלבד, ובצורת "כמות שהוא" ואנחנו מתנערים מכל אחריות מכל סוג שהיא, משתמעת או מפורשת, לרבות, אך לא רק, אחריות לסחורות, התאמה או אי התאמה למטרה מסוימת, ואי הפרה. איננו לוקחים כל אחריות, משתמעת או מפורשת, כי חלק כלשהו של השירות יהיה ללא הפרעה, ללא שגיאות, ללא וירוס, במועד, מאובטח, מדויק, אמין, מכל איכות, ולא שכל תוכן הוא בטוח בכל דרך להורדה. אתה מבין ומסכים שלא אנחנו ו\או כל משתתף בשירות מספקים עבורך ייעוץ מקצועי מכל סוג וכי שימושך בייעוץ כזה או כל מידע אחר הוא אך ורק באחריותך בלבד וללא חבות שלנו מכל סוג. תחומי שיפוט מסוימים אינו יכולים לאפשר כתבי ויתור של אחריות משתמעת, באם כך יהיה המצב כתב הוויתור שלעיל לא יחולו עליך בחלקים הנוגעים לאחריות משתמעת.

10. הגבלת האחריות.
אתה מבין ומסכים כי אנו לא נישא באחריות לכל הנזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או לדוגמה, לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או אובדן לא מוחשי אחר (גם אם יש לנו מידע לאפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מ\או כתוצאה מ( השימוש בו) או חוסר היכולת להשתמש בשירות, (II) העלות להשגת סחורות חלופיות ו / או שירותים הנובעים מכל עסקה שתקשר אותנו באמצעות השירות, (III) גישה בלתי מורשה או שינוי של שידורי נתונים שלכם, (IV) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו במסגרת השירות, או בכל עניין אחר הנוגע לשירות (V). בתחומי שיפוט מסוימים, לא ניתן להגביל את האחריות, ולכן מגבלות אמורות לא תחולנה באזורים או בתחומים אלו.

11. שמירת זכויות וקניין רוחני

אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שבבעלותנו, הכוללים אך לא מוגבלים לזכויות יוצרים, סמלים מסלריים, פטנטים, סודות מסחריים, וכל דבר אחר שיכול להוות זכות של בעלות שנמצאת באתר שלנו, התכנים שבו, והטובין והשירותים אשר ניתנים דרכו. כל שימוש בזכויות שבבעלותנו אסור ללא אישור בכתב מאתנו. ובכל מקרה כל שימוש אשר יאושר על ידנו יהיה אישור חד פעמי ולמטרה לא מסחרית דרך האתר שלנו.

12.
הודעה בדבר הפרת זכויות יוצרים

באם מצאת\ה שבאתר זה נעשה שימוש בדבר אשר בבעלותך ושיכול להחשב הפרנ של זכויות יוצרים, אנו מזמינים אותך לפנות למנהלי האתר.

13.
יישום חוקי

הינך מסכים שתנאי השימוש הנ”ל ו\או כל וויכוח העולה מתוך השימוש שלך באתר זה ו\או במוצרים שבאתר זה או השירותים המוצעים באתר זה יהיו כפופים ל ובהסכמה לחוקים המקומיים לפי מקום ישיבת הקבע של בעלי האתר הזה, ללא קשר לאופי הוויכוח ולחוקים הקיימים לגביו באותה מקום. ע"י הרשמה וושימוש באתר הזה ושירותיו הינך מסכים\ה להיות כפוף למרות המשפטית של המדינה בה ממוקמים משרדי החברה שהיא בעליה של אתר זה.

14. תנאי ביטול עסקה, החזרות והחזרים כספיים.

ביטול עסקה תחשב כל בקשת ביטול שהוגשה לאחר אישור ההזמנה באמצעות לחצני הרכישה.

א. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

ב. ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוניtooleden@outlook.com  ישירות אל מחלקת שירות של האתר.

ג. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה, מוצרים אשר פורקו והורכבו ו/או מוצרים שנעשה בהם שימוש.

ד. במקרה של בקשה לביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.

ה. במקרה של ביטול העסקה בעבור מוצר שלא עקב פגם כמתואר הסעיף ה5 ,יחויב הלקוח בדמי המשלוח בלבד.

ו. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל חנות האתר על חשבון הלקוחהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש.

ז. לידיעתך, ביטול עסקה יגרור בנוסף חיוב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח זה מכבר .

ח. האתר רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה ומבלי לגבות דמי ביטול במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס במחיר המוצר או ובין תיאור המוצר.

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

3. הלקוח לא השלים את הזמנתו ו/או שירות הלקוחות לא מצליח ליצור עימו קשר ו/או לא הסדיר את אמצעי התשלום תוך 7 ימים מיום ביצוע ההזמנה.

4. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

5  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך.

6. בכל מקרה, בוטלה מכירה כאמור, האתר לא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בעת הרישום לאתר או בזהמנה עצמה..

15. כללי

א. במקרה של קונפליקט בין תקנון זה לכל דין במסגרתו כל הוראה עשויה להיות מווחזקת כלא חוקית על ידי בית משפט עם סמכות שיפוט על הצדדים, הוראה כזו תתפרש על מנת לשקף את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק החל, והשאר זה תנאי שימוש יישארו בתוקף וללא שינוי

ב. כישלון של אחד מהצדדים על כל זכות תחת תקנון זה לא ייחשב כויתור על אותה זכות והזכות תישאר בתוקף מלא ותקין.

ג. אתה מסכים שללא התייחסות לכל חוק בניגוד כי כל תביעה או עילה הנובעת משימוש באתר האינטרנט הזה או שירותיו חייבת להיות מוגשת בתוך שנת אחת (1) מתאריך התעוררות העילה לתביעה ולא היא הטענה תיגנז.

ד. אנו יכולים להעביר את הזכויות והחובות שלנו תחת תקנון זה לגורם אח רולהיות משוחררים מכל התחייבות נוספת.

16. הסכמה

ע”י המשך גלישה באתר ו\או כניסה לאתר, הינך מביע הסכמה לתנאי השימוש המפורטים מעלה, באם אינך מסכים לתנאים אלו, הנך מוזמן\ת לעזוב את האתר בזה הרגע.

מבצע: משלוח חינם בקניה מעל 600 ש"ח, אין כפל הנחות או מבצעים!