סה"כ חלקי: ₪ 0.00
מחלקות
מוצרים חדשיםפטישים ומקבות
1. הסכמה לתנאי השימוש ולעדכונים בהם

בכל פעם שאת\ה משתמש או מבצע כניסה לאתר זה, את\ה מסכים\ה להיות כפוף לתנאים אלו לפי העדכונים שיעשו בהם מעת לעת.

בנוסף לכך, באם הינך משתמש בשירות מסוים באתר זה או דרכו, תהיה כפוף לדרישות ולהכוונות הקשורות לשירות זה ותנאים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, נא ראה את פרק מדיניות הפרטיות בהמשך רשימת התנאים הזו.

2.
השרות שלנו
האתר שלנו והשרותים הניתנים לך על ו\או דרך האתר שלנו ניתנים על בסיס “ כמות שהוא”. הינך מסכים\ה שהבעלים של אתר זה שומרים לעצמם את הזכות ויכולים בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות או להפסיק את פעילות האתר הזה ואת שירותיו או למחוק את הנתונים שהכנסת, באם באופן זמני או קבוע. אנחנו לא אחראים על אי שמירה, מחיקה, אי דיוק או העברה לא מדוייקת של נתונים או מידע.

3. חובות הלקוח וחובות הרשמה

בכדי להשתמש באתר זה, עליך או תתבקש\י להרשם לאתר ולהסכים למסור מידע אמיתי ומהימן. בעת ההרשמה את\ה מסכים באופן חד משמעי לתנאי השימוש שלנו שיכולים להשתנות מעת לעת וניתנים לקריאה כאן.

4. מדיניות פרטיות
מידע שנמסר בזמן ההרשמה מידע אישי שניתן לזיהוי שאנו יכולים לאסוף נתונים תחת תנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

5. הרשמה וסיסמה

הינך אחראי\ת לשמירת הסודיות של הסיסמה שלך ותהיה\י על כל שימוש שיעשה דרך נתוני ההרשמה שלך ו\או הסיסמה שלך, באם באישורך או ללא אישורך. את\ה מסכימ\ה ליידע אותנו על כל שימוש שנעשה ללא ידעתך בנתוני ההרשמה שלך, בנתוניו המשתמש ובסיסמה שלך.

6. התנהלות הלקוח

הינך מסכים\ה שאתר זה יכול לחשוף אותך לתוכן שיכול להיות לא לרוחך או פוגעני כלפיך.אנחנו לא נהיה אחראים בפניך בכל דרך שהיא לגבי התוכן שמופיע שאתר זה, לא לגבי טעות שהיא או אי דיוק.

את\ה מסכים\ה באופן חד משמעי, שבשימוש שלך באתר זה או בכל שירות אחר שניתן באתר זה, את\ה לא תעשה שימוש ב:

א. לא חוקי, מאיים, מזיק, פוגעני, מתלהם, שקרי, גס רוח, מעליב, פורנוגרפי, מתוכנן לעצור או מפסיק את פעילות האתר הזה או כל שירות שניתן בו, יכול לשתול בו ווירוס או כל קוד תכנות שיכול להרוס או לפגוע באתר או בתכניו, שיכול לאשפר או לעזור לאיזה שהיא פעילות פושענית או פלילית, או שיכולה לעבור על כל חוק בין אם מקומי, ארצי או בין לאומי.

ב. להתחזות או להסתיר את הקשר שלך עם כל גורם או אדם אחר, או לחבור אליהם בניסיון להסתיר או לטשטש את המקור לתכנים שנמסרו על ידיך.

ג. לאסוף או לאגור כל מידע לגבי משתמשים אחרים.

ד. למסור או להשתמש באתר זה או בכל תוכן או שירות שכלול בו בכל דרך מסחרית כל שהיא, או בכל דרך שיכולה לכלול דואר זבל, ספאם, מכתבי שרשור, מסחר פירמידלי, או כל צורה מסחרית בלתי מאושרת שהיא ללא אישור כתוב שלנו.

ה. למסור כל תוכן שיכול להביא ליצירת רושם אזרחי ומשפטי שלילי שלנו, או שיכול להוות או להחשב כעבירה על איזה שהוא חוק מוקמי, ארצי,או בינלאומי, הכוללים אך לא מוגבלים לחוקים הקשורים לזכויות יוצרים ויצירה, סמל מסחרי, פטנטים או סודות מסחריים.

7. שרותים מצד שלישי
טובין או שירותים של צד שלישי יכולים להיות מפורסמים או להיות נגישים על או באמצעות האתר הזה. מצגות בנושע פריטים ושירותים הניתנים ע”י צד שלישי הן על אחריותן של הצדדים השלישיים, אנחנו לא נהיה קשורים ו\או אחראים בכל דרך שהיא על עסקאות או קשריםאו התנהלויות מול גורמי צד שלישי.

8. הסרת אחריות

הנך מסכים\ה להסיר מאתנו, שותפנו, סוככנו, מנהלינו, עובדינו, מפרסמנו וכל מי שקשור אלינו, כל תביעה, כולל הוצאות משפטיות, שיכולות להגיע מכל צד שלישי, שיכולות להווצר מתוך השימוש ו\או הקשר שלך באתר זה, ו\או כל עבירה שלך על תנאי השימוש באתר זה או כל עבירה על זכויות של אדם אחר או צד אחר.

.9 ויתור על אחריות.

את\ה מבין ומסכים\ה שהשימוש שלך באתר אינטרנט זה וכל שירותים או תוכן שמסופקים דרכו יהיו באחריותך בלבד, ובצורת "כמות שהוא" ואנחנו מתנערים מכל אחריות מכל סוג שהיא, משתמעת או מפורשת, לרבות, אך לא רק, אחריות לסחורות, התאמה או אי התאמה למטרה מסוימת, ואי הפרה. איננו לוקחים כל אחריות, משתמעת או מפורשת, כי חלק כלשהו של השירות יהיה ללא הפרעה, ללא שגיאות, ללא וירוס, במועד, מאובטח, מדויק, אמין, מכל איכות, ולא שכל תוכן הוא בטוח בכל דרך להורדה. אתה מבין ומסכים שלא אנחנו ו\או כל משתתף בשירות מספקים עבורך ייעוץ מקצועי מכל סוג וכי שימושך בייעוץ כזה או כל מידע אחר הוא אך ורק באחריותך בלבד וללא חבות שלנו מכל סוג. תחומי שיפוט מסוימים אינו יכולים לאפשר כתבי ויתור של אחריות משתמעת, באם כך יהיה המצב כתב הוויתור שלעיל לא יחולו עליך בחלקים הנוגעים לאחריות משתמעת.

10. הגבלת האחריות.
אתה מבין ומסכים כי אנו לא נישא באחריות לכל הנזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או לדוגמה, לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או אובדן לא מוחשי אחר (גם אם יש לנו מידע לאפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מ\או כתוצאה מ( השימוש בו) או חוסר היכולת להשתמש בשירות, (II) העלות להשגת סחורות חלופיות ו / או שירותים הנובעים מכל עסקה שתקשר אותנו באמצעות השירות, (III) גישה בלתי מורשה או שינוי של שידורי נתונים שלכם, (IV) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו במסגרת השירות, או בכל עניין אחר הנוגע לשירות (V). בתחומי שיפוט מסוימים, לא ניתן להגביל את האחריות, ולכן מגבלות אמורות לא תחולנה באזורים או בתחומים אלו.

11. שמירת זכויות וקניין רוחני

אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שבבעלותנו, הכוללים אך לא מוגבלים לזכויות יוצרים, סמלים מסלריים, פטנטים, סודות מסחריים, וכל דבר אחר שיכול להוות זכות של בעלות שנמצאת באתר שלנו, התכנים שבו, והטובין והשירותים אשר ניתנים דרכו. כל שימוש בזכויות שבבעלותנו אסור ללא אישור בכתב מאתנו. ובכל מקרה כל שימוש אשר יאושר על ידנו יהיה אישור חד פעמי ולמטרה לא מסחרית דרך האתר שלנו.

12.
הודעה בדבר הפרת זכויות יוצרים

באם מצאת\ה שבאתר זה נעשה שימוש בדבר אשר בבעלותך ושיכול להחשב הפרנ של זכויות יוצרים, אנו מזמינים אותך לפנות למנהלי האתר.

13.
יישום חוקי

הינך מסכים שתנאי השימוש הנ”ל ו\או כל וויכוח העולה מתוך השימוש שלך באתר זה ו\או במוצרים שבאתר זה או השירותים המוצעים באתר זה יהיו כפופים ל ובהסכמה לחוקים המקומיים לפי מקום ישיבת הקבע של בעלי האתר הזה, ללא קשר לאופי הוויכוח ולחוקים הקיימים לגביו באותה מקום. ע"י הרשמה וושימוש באתר הזה ושירותיו הינך מסכים\ה להיות כפוף למרות המשפטית של המדינה בה ממוקמים משרדי החברה שהיא בעליה של אתר זה.

14. ביטול עסקה\רכישה

ביטול עסקה תחשב כל בקשת ביטול שהוגשה לאחר אישור ההזמנה באמצעות לחצני הרכישה.

א. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

ב. ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוניtooleden@outlook.com  ישירות אל מחלקת שירות של האתר.

ג. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה, מוצרים אשר פורקו והורכבו ו/או מוצרים שנעשה בהם שימוש.

ד. במקרה של בקשה לביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.

ה. במקרה של ביטול העסקה בעבור מוצר שלא עקב פגם כמתואר הסעיף ה5 ,יחויב הלקוח בדמי המשלוח בלבד.

ו. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל חנות האתר על חשבון הלקוחהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש.

ז. לידיעתך, ביטול עסקה יגרור בנוסף חיוב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח זה מכבר .

ח. האתר רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה ומבלי לגבות דמי ביטול במקרים הבאים:

1. .נפלה טעות קולמוס , בין במחיר המוצר ובין בתיאור המוצר .

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

3. הלקוח לא השלים את הזמנתו ו/או שירות הלקוחות לא מצליח ליצור עימו קשר ו/או לא הסדיר את אמצעי התשלום תוך 7 ימים מיום ביצוע ההזמנה.

4. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

5 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך.

6. בכל מקרה, בוטלה מכירה כאמור, האתר לא ישא  בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ט. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בעת הרישום לאתר.


15. כללי

א. במקרה של קונפליקט בין תקנון זה לכל דין במסגרתו כל הוראה עשויה להיות מווחזקת כלא חוקית על ידי בית משפט עם סמכות שיפוט על הצדדים, הוראה כזו תתפרש על מנת לשקף את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק החל, והשאר זה תנאי שימוש יישארו בתוקף וללא שינוי

ב. כישלון של אחד מהצדדים על כל זכות תחת תקנון זה לא ייחשב כויתור על אותה זכות והזכות תישאר בתוקף מלא ותקין.

ג. אתה מסכים שללא התייחסות לכל חוק בניגוד כי כל תביעה או עילה הנובעת משימוש באתר האינטרנט הזה או שירותיו חייבת להיות מוגשת בתוך שנת אחת (1) מתאריך התעוררות העילה לתביעה ולא היא הטענה תיגנז.

ד. אנו יכולים להעביר את הזכויות והחובות שלנו תחת תקנון זה לגורם אחרולהיות משוחררים מכל התחייבות נוספת.

16. הסכמה

ע”י המשך גלישה באתר ו\או כניסה לאתר, הינך מביע הסכמה לתנאי השימוש המפורטים מעלה, באם אינך מסכים לתנאים אלו, עזוב את האתר עכשיו.Terms and Conditions

1. Acceptance of תנאי השימוש and Amendments.

Each time you use or cause access to this web site, you agree to be bound by these תנאי השימוש, as amended from time to time with or without notice to you. In addition, if you are using a particular service on or through this web site, you will be subject to any rules or guidelines applicable to those services and they shall be incorporated by reference into these תנאי השימוש. Please see our Privacy Policy, which is incorporated into these תנאי השימוש by reference.

2. Our Service. השרות שלנו

Our web site and services provided to you on and through our web site on an "AS IS" basis. You agree that the owners of this web site exclusively reserve the right and may, at any time and without notice and any liability to you, modify or discontinue this web site and its services or delete the data you provide, whether temporarily or permanently. We shall have no responsibility or liability for the timeliness, deletion, failure to store, inaccuracy, or improper delivery of any data or information.

3. Your Responsibilities and Registration Obligations. חובות הלקוח וחובות הרשמה

In order to use this web site, you must or may be asked to register on our site and agree to provide truthful information when requested. When registering, you explicitly agree to our תנאי השימוש and as may be modified by us from time to time and available here.

4. Privacy Policy. מדיניות פרטיות

Registration data and other personally identifiable information that we may collect is subject to the terms of our Privacy Policy.

5. Registration and Password. You are responsible to maintain the confidentiality of your password and shall be responsible for all uses via your registration and/or login, whether authorized or unauthorized by you. You agree to immediately notify us of any unauthorized use or your registration, user account or password.

6. Your Conduct. התנהלות הלקוח

You agree that our web site may expose you to Content that may be objectionable or offensive. We shall not be responsible to you in any way for the Content that appears on this web site nor for any error or omission.
You explicitly agree, in using this web site or any service provided, that you shall not:
(a) provide any Content or perform any conduct that may be unlawful, illegal, threatening, harmful, abusive, harassing, stalking, tortious, defamatory, libelous, vulgar, obscene, offensive, objectionable, pornographic, designed to or does interfere or interrupt this web site or any service provided, infected with a virus or other destructive or deleterious programming routine, give rise to civil or criminal liability, or which may violate an applicable local, national or international law;
(b) impersonate or misrepresent your association with any person or entity, or forge or otherwise seek to conceal or misrepresent the origin of any Content provided by you;
(c) collect or harvest any data about other users;
(d) provide or use this web site and any Content or service in any commercial manner or in any manner that would involve junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of unauthorized advertising without our prior written consent;
(e) provide any Content that may give rise to our civil or criminal liability or which may constitute or be considered a violation of any local, national or international law, including but not limited to laws relating to copyright, trademark, patent, or trade secrets.

7. Third Party Services. שרותים מצד שלישי

Goods and services of third parties may be advertised and/or made available on or through this web site. Representations made regarding products and services provided by third parties are governed by the policies and representations made by these third parties. We shall not be liable for or responsible in any manner for any of your dealings or interaction with third parties.

8. Indemnification. מדיניות פיצויים

You agree to indemnify and hold us harmless, our subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents, independent contractors, advertisers, partners, and co-branders from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be made by any third party, that is due to or arising out of your conduct or connection with this web site or service, your violation of this תנאי השימוש or any other violation of the rights of another person or party.

9. DISCLAIMER OF WARRANTIES. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THIS WEB SITE AND ANY SERVICES OR CONTENT PROVIDED (THE "SERVICE") IS MADE AVAILABLE AND PROVIDED TO YOU AT YOUR OWN RISK. IT IS PROVIDED TO YOU "AS IS" AND WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, THAT ANY PART OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, VIRUS-FREE, TIMELY, SECURE, ACCURATE, RELIABLE, OF ANY QUALITY, NOR THAT ANY CONTENT IS SAFE IN ANY MANNER FOR DOWNLOAD. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NEITHER US NOR ANY PARTICIPANT IN THE SERVICE PROVIDES PROFESSIONAL ADVICE OF ANY KIND AND THAT USE OF SUCH ADVICE OR ANY OTHER INFORMATION IS SOLELY AT YOUR OWN RISK AND WITHOUT OUR LIABILITY OF ANY KIND. Some jurisdictions may not allow disclaimers of implied warranties and the above disclaimer may not apply to you only as it relates to implied warranties.

10. LIMITATION OF LIABILITY. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSS (EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM OR ARISING OUT OF (I) THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SERVICE, (II) THE COST TO OBTAIN SUBSTITUTE GOODS AND/OR SERVICES RESULTING FROM ANY TRANSACTION ENTERED INTO ON THROUGH THE SERVICE, (III) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR DATA TRANSMISSIONS, (IV) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICE, OR (V) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SERVICE. In some jurisdictions, it is not permitted to limit liability and therefore such limitations may not apply to you.

11. Reservation of Rights. We reserve all of our rights, including but not limited to any and all copyrights, trademarks, patents, trade secrets, and any other proprietary right that we may have in our web site, its content, and the goods and services that may be provided. The use of our rights and property requires our prior written consent. We are not providing you with any implied or express licenses or rights by making services available to you and you will have no rights to make any commercial uses of our web site or service without our prior written consent.

12. Notification of Copyright Infringement. If you believe that your property has been used in any way that would be considered copyright infringement or a violation of your intellectual property rights, our copyright agent may be contacted at the following address:

Click to contact our webmaster

13. Applicable Law. יישום חוקי

You agree that this תנאי השימוש and any dispute arising out of your use of this web site or our products or services shall be governed by and construed in accordance with local laws where the headquarters of the owner of this web site is located, without regard to its conflict of law provisions. By registering or using this web site and service you consent and submit to the exclusive jurisdiction and venue of the county or city where the headquarters of the owner of this web site is located.

14. Miscellaneous Information. (i) In the event that this תנאי השימוש conflicts with any law under which any provision may be held invalid by a court with jurisdiction over the parties, such provision will be interpreted to reflect the original intentions of the parties in accordance with applicable law, and the remainder of this תנאי השימוש will remain valid and intact; (ii) The failure of either party to assert any right under this תנאי השימוש shall not be considered a waiver of any that partys right and that right will remain in full force and effect; (iii) You agree that without regard to any statue or contrary law that any claim or cause arising out of this web site or its services must be filed within one (1) year after such claim or cause arose or the claim shall be forever barred; (iv) We may assign our rights and obligations under this תנאי השימוש and we shall be relieved of any further obligation.

15. Consent  הסכמה

By continuing to browse or otherwise accessing the web site, you signal acceptance of the terms and disclaimer set out above. If you do not accept any of these terms, leave this Web Site now.
מבצע: משלוח חינם בקניה מעל 600 ש"ח, אין כפל הנחות או מבצעים!